T: (0542) 534 33 81    F:

Söküm Bozumunu Gerçekleştirdiğimiz İşlere Örnekler

1. Ter-Yap A.Ş. adına Tüpraş içinde yer alan iki plantın sökümü ve Tüpraş dışına taşınıp mevcut malların malzeme ve hurda şeklinde ayrılıp satışının gerçekleştirilmesi. Sözkonusu iki plantin  malzeme ve hurda olarak toplam ağırlığı 2000 ton olup. İş Teryap A.Ş.’ye 625.000.000 YTL’ye ihale edilmiştir. İşin tamamı firmamızca yürütülmüştür.

2. ORDU-Perşembe İlçesinde yer alan Efirli Un Fabrikası tarafımızca komple satın alınıp sökülüp İstanbulda satışı gerçekleştirilmiştir.

3. Bufer Legrand Çinko Kaplama tesisi tarafımızca satın alınarak, tesis faaliyet halinde iken sökümü ve nakliyesi gerçekleştirilmiştir.

4. Bursa Sümerbank’ı satın alan ERE Demir A.Ş. adına tesisin çatı, hurda ve kablo kısmının söküm ve bozumu ERE demir A.Ş. adına gerçekleştirilmiştir.

5. İstanbul-Kartal’da bulunan TEPE gurubuna ait alışveriş merkezinin M1Tepe dış cephesinde bulunan büyük ayaklı platformun ( reklam pilonu)  sökümü ve satın alınması. Söz konusu tabela platform  39 mt. Yükseklikte ve toplamda 54 ton ağırlığında idi. O zaman Metro Grup ve TEPE ortaklığı olan alışveriş merkezi şu an tamamı TEPE guruba aittir.

6. ERZURUM  Kartal un fabrikası komple satın alınarak sökümü.  

7. FRENTEK / Kartal fabrikasının Akın Metal ile ortak satın alınarak sökümü.

8. DEVA İlaç fabrikası İzmit fabrikasının Akın metal ile ortak satın alınarak sökümü.